تبلیغات
یا علی (ع) - ماهواره!!!

ماهواره!!!


 

نگذاریدفیس بوک وماهواره کمر ایران را بشکند به نسلهای بعدی این کشور فکر کنید...

ما به پیشرفت نیاز داریم نه به عقب حرکت کردن ودر جا زدن وهر دوی این عوامل...

عمل به طرحهای گروههای ماسونی و ثروتمند دنیاست که ادعای حکومت ظالمانه و شیطانی بر تمام جهان را در آینده دارند.این دو ظاهری خوشایند ولذت بخش برای افراد دارند ولی در حالیکه این موارد برای تضعیف ایران وتضعیف روحیه و باور ایرانیان است.....

مسئله ی غیرت.ناموس.خاک.شهدا.فرزند.آبرو.حیا.حجاب. خانواده و... نباید به فراموشی سپرده شود.اینها هدف قرار گرفته شده که صد در صد از طرحهای ایرانیانی است که نان خور ماسونها هستند ونقطه ضعف های ایران را به خوبی میدانند..بیدار شو ای ایرانی.....از هر طرف به تو فشار می آورند تا تسلیم شوی.

اقتصاد.فرهنگ.تضعیف اعتقادات وتحریفات.خالی کردن کشور های اطراف ایران . جنگهای روانی و رسانه ای و... نیروهایی که به ایران فرستاده اند تا اهدافشان را عملی سازند  ولی ...نمیدانند تو فرزند همان شهیدانی هستی که جانشان را به خاطر امنیت آیندگان به خدا هدیه دادند....

پس تو هم امروز وظیفه ی خود را میدانی.حفاظت از آیندگان. پس تو تسلیم شونده نیستی تو فقط تسلیم شونده برای خدایت هستی


[ جمعه 25 مهر 1393 ] [ 09:38 ق.ظ ] [ سید ]